Системни решения, Инфраструктурни услуги и Технологии

LinkedIn страница English

Анализ и Оптимизация на ИТ Инфраструктура

Анализът на ИТ инфраструктура включва следните дейности:

 - първоначален преглед на наличното оборудване, сваляне на текущи параметри;

 - преглед на актуални политики и процедури (ако има такива);

 - анализ на наличната информация;

 - изготвяне на препоръки за оптимизация.


Други услуги: