Системни решения, Инфраструктурни услуги и Технологии

LinkedIn страница English

Изграждане на Виртуални среди

За изграждане на виртуални среди използваме основно продуктите на Vmware и ЕМС. Всяко решение е индивидуално, изготвено за съответният клиент и съобразено изцяло с неговите изисквания и мащаб.


Свързани партньори:


Свързани клиенти:


Други решения: