Системни решения, Инфраструктурни услуги и Технологии

LinkedIn страница English

Сертифицирано Унищожаване на Данни

 Услугата гарантира 100% унищожаване на данни от всички типове ИТ активи, като сървъри, персонални компютри, твърди дискове, смартфони, флаш памети и други. Веднъж изтрити, данните не могат да бъдат възстановени с всяка съществуваща технология. След приключване на процеса по унищожаване се генерира подробен доклад, по който може да се извърши проверка на заличаването. На база на генерирания доклад се издават международно признати сертификати, съответстващи на стандартите за сигурност на информацията.

Услугата може да се изпълни по два начина:

  • чрез физическо унищожаване: чрез демагнетизиране на магнитни носители, по този начин носителите стават повторно неизползваеми. Също и чрез директно физическо унищожаване на самият носител.
  • чрез многократно записване върху магнитни носители: за реализацията й, използваме продуктите на Blancco (www.blancco.com).

 


Свързани партньори:


Свързани продукти:


Други решения: