Системни решения, Инфраструктурни услуги и Технологии

LinkedIn страница English

Системи за Архивиране и Изграждане на Резервни Центрове за Данни

При изграждане на всяко от нашите решения (системи), в зависимост от нивото на комплексност, както и мащабът, следваме един и същ подход, доказал във времето добрите крайни резултати:

  • предварителен анализ на изискванията на клиента, включително анализ на наличните процеси и актуални процедури;
  • дизайн/архитектура;
  • изграждане на прототип/тестване;
  • цялостно изграждане;
  • тестване;
  • пускане в експлоатация;
  • поддръжка;
  • изготвяне на съответната документация (в продължение на целият проект);
  • управление на проекта съгласно добрите практики на Project Management Institute (PMI), от сертифицирани консултанти.

Използваните дискови масиви са основно от модели на EMC, в зависимост от поставените от клиента изисквания. Софтуерът използван за back up и архивиране зависи от клиентът и задачата. Работим с EMC Networker или Avamar, както и с VMware VDP или VDPA. 


Свързани партньори:


Свързани клиенти:


Други решения: